• QQ空间
 • 评论
 • 收藏
Amadeus Pro 2.8.5 (2558)
更新时间: 2021-04-10 15:28
人气: 262
文件密码: imac.ly (或无密码)
软件类型: 国外软件
授权方式:共享软件
界面语言: 简体中文
软件大小:未知
文件类型:.dmg
运行环境:Mac OS X 10.10或更高版本
应用介绍

Amadeus Pro允许您使用Mac执行任何音频相关任务,例如现场录音、磁带和录音数字化、在各种声音格式之间转换等。由于其出色的直接到磁盘能力和波形缓存,对任意大的声音进行编辑(甚至超过通常的2GB限制)以闪电速度进行。标记的广泛支持进一步促进了大声音的处理。其出色的声音修复和降噪能力使Amadeus Pro特别适合在CD上传输黑胶唱片。

功能
 • 简单优雅的OS X类用户界面
 • 多轨编辑录音。
 • 批量处理和转换。
 • 声音去噪和修复。
 • 支持多种声音格式,包括AIFF、多声道波、MP3、MP4、Ogg Vorbis、FLAC、SoundDesigner II、QuickTime、Apple CAF等。
 • 支持VST和音频单元插件。
 • “最喜欢的操作”调色板允许您只需单击鼠标即可获得最常用的效果。
 • 各种强大的音频分析工具。
 • 带有CD-TEXT数据的音频CD可以直接在Amadeus Pro内刻录。

 


新功能

2.8.5版本:

 • 错误修复

 


兼容性

OS X 10.8 或更高版本,64位处理器

应用预览
下载应用
版本号 2.8.5 (2558)
更新日期 2021.04.10
文件大小 未知
免费下载
历史版本
版本号
更新日期
文件大小
免费下载
软件评论
用户名:
热门搜索
热门排行
软件 游戏
音频编辑 2023-08-02 16:08
音频编辑 2023-08-09 15:04
音频编辑 2023-08-03 13:12
音频编辑 2023-08-03 13:00
音频编辑 2023-09-01 17:08
音频编辑 2023-08-15 10:50
音频编辑 2023-06-29 15:31
即时战略 2023-08-11 13:22
休闲游戏 2023-08-25 12:18
游戏 2023-06-29 15:59
游戏 2023-06-05 16:58
休闲游戏 2023-08-25 12:03
休闲游戏 2023-08-21 13:59
休闲游戏 2023-08-15 13:13
游戏 2023-06-05 16:39
装机必备
工具 2023-09-08 12:10
辅助程式 2023-09-08 11:57
平面设计 2023-09-08 11:46
平面设计 2023-09-08 11:07
媒体转换 2023-09-07 15:02
插件 Plugins 2023-09-07 14:17
辅助程式 2023-09-07 14:14
压缩解压 2023-09-07 13:38
正版软件
工具 2023-09-08 12:10
辅助程式 2023-09-08 11:57
平面设计 2023-09-08 11:46
平面设计 2023-09-08 11:07
媒体转换 2023-09-07 15:02
插件 Plugins 2023-09-07 14:17
辅助程式 2023-09-07 14:14
压缩解压 2023-09-07 13:38