• QQ空间
  • 评论
  • 收藏
Capture One 22 Pro 15.3.1.15 专业的 RAW 转换器
更新时间: 2022-07-04 15:18
人气: 207
文件密码: imac.ly (或无密码)
软件类型: 国外软件
授权方式:共享软件
界面语言: 简体中文
软件大小:未知
文件类型:.dmg
运行环境:Mac OS X 10.10或更高版本
应用介绍

Capture One 是一款专业的 RAW 转换器,可通过 400 多台高端相机为您提供极致的图像质量、准确的色彩和令人难以置信的细节——开箱即用。它提供最先进的联机捕获、强大的数字资产管理、广泛的调整工具和灵活的工作流程。

Capture One 拥有更新的处理引擎、市场领先的性能和强大的新功能,是成像软件的专业选择。您将获得所需的高响应精度工具,通过可根据您的需求进行定制的省时工作流程,从相机的 RAW 文件创建令人惊叹的图像。

 


什么是新的

版本 15.3.1.15:

  • 更新此列表时,发行说明不可用。

 


兼容性

macOS 10.13.0 或更高版本
Apple Silicon 或 Intel Core 处理器

 
应用预览
下载应用
版本号 15.3.1.15
更新日期 2022.07.04
文件大小 未知
免费下载
历史版本
版本号
更新日期
文件大小
免费下载
软件评论
用户名:
热门搜索
热门排行
软件 游戏
平面设计 2022-05-18 11:57
平面设计 2022-05-24 14:49
平面设计 2022-07-04 15:18
平面设计 2022-04-22 18:39
平面设计 2022-05-11 15:09
平面设计 2022-06-13 16:45
平面设计 2022-05-18 11:41
游戏 2022-04-14 18:13
游戏 2022-05-18 12:50
游戏 2022-04-14 17:02
游戏 2022-04-14 18:19
游戏 2022-02-22 12:00
游戏 2022-05-18 12:47
游戏 2022-05-05 19:13
游戏 2022-06-29 13:34
装机必备
平面设计 2022-07-21 12:59
工具 2022-07-04 15:28
媒体转换 2022-07-04 15:25
上传下载 2022-07-04 15:07
媒体播放 2022-06-23 16:15
辅助程式 2022-06-23 16:11
音频编辑 2022-06-23 15:53
影视编辑 2022-06-23 15:43
正版软件
工具 2022-07-04 15:28
媒体转换 2022-07-04 15:25
平面设计 2022-07-04 15:18
上传下载 2022-07-04 15:07
上传下载 2022-06-29 14:10
平面设计 2022-06-29 13:31
辅助程式 2022-06-23 16:11
平面设计 2022-06-23 16:06